Inverter klima uređaj - najbolja opcija za prijatnost u domu?

Pojava inverterske tehnologije je vezana za 70-te i 80-te godine prošlog veka. Na početku su bile sastavni deo mini split klima uređaja. Pre nekih 10 godina neki proizvođači su otpočeli sa uvođenjem inverter tehnologije u standardne modele naizmenične struje, kao i toplotne pumpe. Ova tehnologija ipak još uvek nije norma za standardne split sistemi, koji i dalje u najvećoj meri koriste jednostepene i dvostepene modele. 

 inverter klima uređaj

Šta je inverter klima?

Osnovna karakteristika klima uređaja i toplotnih pumpi sa inverter kompresorom su promene snage od nekih 40% pa do 120% od njihovih nominalnih kapaciteta. Da približimo malo, kompresor ima funkciju regulacije protoka rashladnog sredstva. Jasno da je je veza između nivoa protoka i pomeranja toplote ka spolja, apsolutno proporcijalna. Dalje je važno da se ukaže na razlike između jednostepenog kompresora, dvostepenog kompresora i inverter tehnologije. 

Jednostepeni kompresori rade na jednoj fazi sa 100% snage. Rashladno sredstvo u klima uređaju kruži, tako što se non-stop uključuje rad na 100% i isključuje. To se dešava i preko 15 puta na dan. prilično je jasno da klima na ovaj način utroši velike količine energije. Takođe, hlađenje dostiže par stepeni preko termostata. Takav izuzetno rashlađen vazduh ulazi u vaš prostor. 

Dvostepeni kompresori rade na dve brzine protoka rashladnog sredstva. Najčešće su te dve faze od 65% i druga od 100%. vrše se kontinuirana promena ove dve brzine. Mnogo bolji temperaturni balans postižu od klima sa jednostepenim kompresorom. Brzine se menjaju onda kad temeratura spolja jako poraste ili kad temeratura na termostatu padne za nekih 4°C. Menjanje se vrši na sledeći način: niža brzina, viša brzina, off i tako se ponavlja u nešto dužim intervalima nekih 10 puta na dan.

Kada se koristi inverter tehnologija, električna energija pre svega ide na inverter, koji kontroliše količinu električne energije koja ide do kompresora. Na taj način se reguliše i brzika kojom protiče rashladno sredstvo. Većinu vremena radi do 40%, ali ako se javi potreba za dodatnim hlađenjem, vrlo brzo može da dođe do 120% svoje moći. Uzevši na primer neke veoma tople krajeve, kada temeratura ume da prelazi i 40-ti podeljak na skali, potreba za većim kapacitetima je apsolutno razumljiva. Takođe, kada temeratura tokom nekih meseci padne, onda nije potrebno nikako da se dostiže 100% brzine. Tada će biti sasvim dovoljno i 50%. dakle, klima uređaji sa inverterskim kompresorom se prilagođavaju uslovima i ne troše više energije, nego što je potrebno.

Inverterski vođeni kompresori se isključuju vrlo retko. To znači da su svakog trenutka spremni da ubrzaju ili uspore kako bi se prilagodili promenljivim potrebama za hlađenje. To njihovo prilagođavanje je i manje od 1% kako bi se što preciznije prilagodili svim promenama. Njihovi ciklusi su veoma spori i razlika po potrebama je mala. Jednostavno je zaključiti da su efikasni i da su im temerature uravnotežene.

različite vrste kompresora na klima uređajima

Osnovne prednosti inverterskih klima uređaja:

- Visoka efikasnost
- Cenovna pristupačnost
- Odlična regulacija toplote i vlažnosti u zatvorenom prostoru
- Dostupna u mini i standardnoj split opciji

Međutim, treba napomenuti i o nedostacima inverterskih klima uređaja. Pre svega, to su:

- Troškovi standardnih split opcija
- Troškovi multizonskih split opcija
- Izbeći komunikacione tehnologije kod split sistema

Uporedivost efikasnosti

Klima uređaji koji u radu koriste kompresor sa konvertorskom kontrolom imaju efikasnost od 16 SEER do 38 SEER, za razliku od onih bez konvertora kod kojih je raspon efikasnosti od 13 do 18 SEER. SEER je "Seasonal energy efficiency ratio" ili u prevodu sezonski odnos energetske efikasnosti. U tabeli ispod vidite podatke za sve vrste klima uređaja:

Vrsta sistema Kompresor

Raspon efikasnosti

(SEER)

Standardni Split jednostepeni 13-18
Standardni Split dvostepeni 16-20
Standardni Split sa konvertorom 19-26
Mini Split sa konvertorom 17-38

Koji invertorski sistem treba izabrati?

GSM & PC Shop ima širok asortiman svih vrsta klima uređaja (>> Celokupna ponuda klima uređaja), tako da sa sigurnošću tvrdimo da možete da pronađete model koji bi za Vaše potrebe bio idealan. Neophodno je da kupovinu pogledate sa svih aspekata kako biste pronašli najbolje rešenje za budžet koji ste odredili za kupovinu. Nije malo važno i pitanje utroška električne energije. mnogi proizvođači tvrde za svoje modele invertorskih klima uređaja da donese uštedu i preko 50% u odnosu na klime koje koriste jednostepene kompresore. Naravno, ovo njihove tvrdnje možete da proverite samo ako budete imali iskustven uvid sa nekom od invertorskih klima uređaja, ali je sigurno da je utrošak električne energije manji.